Kurumsal Markalaşma / 

Corporate Branding

Yeni kurulacak veya var olan şirketinizin bilinirliğini ve akılda kalıcılığını artırmak markalaşma ile mümkündür. Markalaşmanın ilkadımı; markaya uygun isim belirleme, logotype ve slogan ile başlar. Burada önemli olan markanın bir hikayesinin olması ve akılda kalıcılığıdır. Red Ajans olarak markanızı, ürününüzü ve hizmetinizi farklılaştırır, ona değer katar, rekabet gücü kazandırır ve işinizi daha kârlı bir hale getirmenize yardımcı oluruz.

To increase awareness and permanence in mind of your new company or existing company is possible with branding. The first step to branding; determining the appropriate name of the brand starts with the logotype and the slogan. Here is the important point that the brand must have a story and permanence in mind. As Red we differentiate your brand,product and service, enrich them , make a competitive power and help youmake your business more profitable.

  • Kurumsal Kimlik
  • Logo
  • Amblem
  • Corporate Identity
  • Logo
  • Amblem